Fon Noto Sans Batak - Aksara Batak

Nama Fon Noto Sans Batak
Pembuat Google Inc.
Versi 2.000
Deskripsi
Family Noto Sans Batak
Unduh NotoSansBatak-Regular.zip (8.61 KB)

Daftar Karakter Unicode


1BC0
1BC1
1BC2
1BC3
1BC4
1BC5
1BC6
1BC7
1BC8
1BC9
1BCA
1BCB
1BCC
1BCD
1BCE
1BCF
1BD0
1BD1
1BD2
1BD3
1BD4
1BD5
1BD6
1BD7
1BD8
1BD9
1BDA
1BDB
1BDC
1BDD
1BDE
1BDF
1BE0
1BE1
1BE2
1BE3
1BE4
1BE5
1BE6
1BE7
1BE8
1BE9
1BEA
1BEB
1BEC
1BED
1BEE
1BEF
1BF0
1BF1
1BF2
1BF3
1BFC
1BFD
1BFE
1BFF
᯿